تلفن های نوبت دهی : 55609951 , 55609952 , 55609953 , 55630665 , 55630668 , 55630669 , 55696705 , 55696705 , 55696706 , 55696707 , 55696708

مرکز آموزشی درمانی فوق تخصصی پوست رازی

مراجعه كنندگان محترم:

بارگذاري ظرفيت هاي جديد در طي هفته همه روزه (بجز پنجشنبه و جمعه) ساعت 8 صبح انجام مي شود ضمنا تا زماني كه برگه پرينت نوبت به شما نمايش داده نشده، نوبت شما ثبت نهايي نشده است و مجددا بايد اقدام به اخذ نوبت نماييد. در صورتي كه برنامه پزشكان تغيير كند تا 48 ساعت قبل از روز ويزيت اطلاع رساني در سايت بيمارستان صورت مي گيرد.

در موارد غيرقابل پيش بيني ارائه خدمت توسط پزشك جايگزين انجام خواهد شد. " جهت رفاه حال كودكان زير سال تعداد محدودي از نوبتهاي روزانه درمانگاه پوست به اين كودكان اختصاص يافته است. در روز پذيرش در صورت مغايرت سن بيمار ، بيمارستان از پذيرش بيمار شما معذور ميباشد"

 

 

مراجعين محترم

در صورتي كه نوبت خود را رزرو نموده ايد و در زمان تعيين شده براي تاييد آن به بيمارستان مراجعه نماييد ويزيت شما همان روز انجام خواهد شد. ساعت بازگشايي درب سالن انتظار درمانگاه 6 صبح است.

 

مراجعه كننده محترم:

      از آنجايي كه اين بيمارستان مجهز به سيستم پرداخت الكترونيك است، جهت تسريع در خدمت رساني به شما، لطفا با بيمارستان همكاري نماييد و كارت بانكي به همراه داشته باشيد.
            

لطفا جهت رزرو نوبت درمانگاه خود را انتخاب کنید.